Verjetnost
(PRM-VER)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Seznanili se bomo z dogodki, verjetnostjo, slučajnimi spremenljivkami, njihovimi porazdelitvami in številskimi karakteristikami ter limitnimi izreki. To znanje bomo v naslednjem semestru uporabili pri statistiki.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom