Statistika
(PRM-STA)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Statistika se ukvarja z zbiranjem in analizo podatkov. Pomemben del slednjega je sklepanje o količinah, ki jih ne poznamo v celoti. Spoznali bomo točkasto in intervalsko ocenjevanje, testiranje hipotez in regresijsko analizo.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom