Verjetnost in statistika
(IŠRM-VS)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Verjetnostni račun in matematična statistika sta eni izmed najbolj uporabnih področij matematike. Pri verjetnostnem računu se bomo seznanili z dogodki, verjetnostjo, slučajnimi spremenljivkami, njihovimi porazdelitvami in številskimi karakteristikami ter limitnimi izreki. Pri statistiki pa bomo obravnavali ocenjevanje parametrov in testiranje hipotez.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom